Naturalnie dobre argumenty.

Naszym podstawowym surowcem jest kukurydza użyta z pełnego ziarna, dzięki temu unikamy energochłonnego procesu tworzenia skrobi. Czuwamy nad tym aby ekologiczny proces produkcji zaczynał się od uprawy roślin, aż do utylizacji odpadów.

Uprawa kukurydzy ma miejsce na ustronnych terenach rolniczych, blisko zakładu produkcyjnego. Wszystkie odpady są utylizowane w formie biodegradowalnej przez naszą siostrzaną firmę Biogas Plant. Firma ta szczyci się przyjazną dla środowiska produkcją elektryczności i ciepła. Ekologiczne pozostałości Biogas Plant stanowią podstawę dla nawozu pod następne zbiory kukurydzy. W ten sposób zatacza koło naturalny cykl życia produktu, a surowce i zasoby energii są w naturalny sposób zachowane. 

Kukurydza uprawiana jest wyłącznie w celach przemysłowych. Nie ma więc zagrożenia, że ta sama roślina przeznaczona jest również jako pożywienie lub pasza. 

UWAGA: PlayMais® nie jest produktem przeznaczonym do spożycia, lecz materiałem kreatywnym, służącym do zabawy.